ทำรายการ Facebook Live สัมภาษณ์อยู่บ้านง่ายๆ ด้วย StreamYard

StreamYard โปรแกรมสำหรับทำการ Live สามารถทำการ Live พร้อมกันได้หลายสื่อและสามารถทำการ Live ได้หลายคนพร้อมกันสามารถเชิญคนอื่นเข้ามาร่วม Live ของเราได้เหมาะกับคนที่ต้องการขายของออนไลน์ หรือสอนหนังสือออนไลน์