ประชุมออนไลน์ง่ายๆ ด้วย Zoom

Zoom โปรแกรมสำหรับประชุมออนไลน์และทำคอร์สออนไลน์ สามารถใช้งานได้หลาายหลายและง่ายต่อการใช้งาน เหมาะกับการพูดคุยเล่นกับเพื่อนๆ ไปจนถึงระดับองค์กรขนาดใหญ่ มีให้ใช้ทั้งแบบฟรีและเป็นสมาชิกแบบฟรีสามารถใช้งานได้ครั้งละ 40 นาที