พูดคุยประชุมออนไลน์ด้วย Google Meet

Google Meet แอปประชุมออนไลน์ของ Google สามารถใช้งานได้ผ่านทาง browser ได้เลยโดยไม่ต้องลงโปรแกรม สามารถใช้งานประชุมออนไลน์ได้ง่ายและสะดวกมากๆ